Prezentare | Organizare administrativã | Legislatie | Informatii cote | HotarĂąri | Întrebari frecvente

Prezentare

 Filiala Harghita a Casei de Asigurãri a Avocatilor din România a fost înfiintatã pe baza deciziei nr 31 din 28 iunie 2000 a CAA Bucuresti începând cu data de 01 iulie 2000.

Filiala Harghita a Casei de Asigurãri a Avocatilor din România functioneazã conform Statutului Filialei Harghita adoptat de Adunarea Generalã a Membrilor Filialei Harghita în sedinta din data de 19.05.2000, având la baza Statutul Cadru al Filialelor Casei de Asigurãri a Avocatilor .

Filiala este condusã de Adunarea Generalã a membrilor sãi si de Consiliul Filialei.
Sunt membrii ai filialei avocatii cu drept de exercitare a profesiei, înscrisi în Barou, avocatii pensionari si urmasii avocatilor .
Filala are obligatia de plata a pensiilor si a celorlalte prestatii de asigurãri sociale (indemnizatii de boalã, indemnizatii de maternitate, indemnizatia pentru îngrijirea copilului sau îngrijirea copilului bolnav, ajutor deces, alte ajutoare pentru membrii CAA.)

-contravaloarea prestatiilor de asigurãri sociale
-cheltuieli privind organizarea si functionarea sistemului
-finantarea unor investitii proprii
-alte cheltuieli prevãzute de lege si statutul CAA.

Filiala Harghita a CAA - tine evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurãri sociale în sistemul propriu.( evidenta anilor lucrati în exercitarea profesiei de avocat, evidenta cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul CAA.)


 
design Modern Visual Graphics © Copyright Casa De Asigurări ala Avocațiilor . programed by: Lokopi Web